Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học
28/10/2014 10:49 CH 1105 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CBB
Tên cơ quan Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học
Người đứng đầu Lê Trần Chấn
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực Phạm Đăng Trung
Chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp
Địa chỉ Nhà 76 - Hẻm 26/15 - Ngõ Thái Thịnh II - Phường Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 04.8536908
Fax  
Email tamld10@yahoo.com/ le_tranchan@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Là đơn vị khoa học - công nghệ trực thuộc Liên hiệp hội Việt nam được thành lập nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường nói riêng. Mục đích của Trung tâm là tập hợp các nhà khoa học đã nghỉ hưu nhưng còn sức khoẻ, nhiệt tình trong lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, bảo vệ môi trường, tham gia các đề tài thuộc phạm vi Nhà nước giao, đề tài do các tổ chức nước ngoài tài trợ... Trung tâm cũng sẽ tham gia vào việc đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Đặt biệt trung tâm sẽ cố gắng tìm kiếm tài trợ của các tổ chức nước ngoài nhằm phục vụ công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao biên giới.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Liên kết với mọi tổ chức trong và ngoài nước, cá nhân các nhà khoa học, cá nhân các nhà khoa học - công nghệ và kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế để thực hiện chức năng tư vấn nhằm phục vụ cho nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng bảo tồn nguồn gen, đa dạng và an toàn sinh học.

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai các đề tài, dự án về ứng dụng các kết quả nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen nông, lâm nghiệp và đa dạng sinh học.

- Thực hiện dịch vụ phân tích, thẩm định và phản biện về bảo tồn nguồn gen lâm nghiệp và đang dạng sinh học khi có yêu cầu.

- Tư vấn, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức hội thảo, biên soạn tài liệu và đào tạo cán bộ về công nghệ sinh học, đa dạng và an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

- Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn gen nông lâm nghiệp, đa dạng và an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

Số nhân viên: chính nhiệm: 03             kiêm nhiệm: 07Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

 

 

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

 

 

- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp.

- Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng.

- Môi trường.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Đánh giá đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Sơn, 2006-2007, Phú Thọ.

- Nghiên cứu ứng dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản. Mã số KC.0804/06-10, 2007-2009, Thái Nguyên.

- Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Phòn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang, 2007-2009, Hà Giang.

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

- Dân tộc thiểu số.

- Người nghèo.