Trung tâm Công nghệ thực phẩm và Công nghiệp môi trường
28/10/2014 10:49 CH 851 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt FTEC
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ thực phẩm và Công nghiệp môi trường
Người đứng đầu Nguyễn Kim Vũ
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 59-60 C1 - Khu Đô thị Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại 04.7846035\0913502427
Fax 04.6414108\04.7846059
Email duonglh@asimco-vn.com
Website www.ftec.org.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Hợp tác, sáng tạo và hiệu quả. Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà kỹ thuật có chuyên môn nghiệp vụ giỏi nhằm phục vụ sự nghiệp tăng cư­ờng năng lực, thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường.

- Sản xuất các loại sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu.

- Dịch vụ KHCN: thực hiện các đề tài, dự án, tư vấn, phản biện và giám định, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, truyền thông, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường.

Số nhân viên: Chính nhiệm: 7  Kiêm nhiệm: 5

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

- Môi trường.

Chương trình/ dự án đang triển khai

- Tư vấn phát triển năng lực cho sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Thái Nguyên, 2007.

- Cải thiện môi trường công nghiệp Việt Nam tại Bắc Giang, Hải Dư­ơng, 2007.

- Điều tra khảo sát về tiềm năng năng lư­ợng sinh khối, 2007.

- FFAFATư vấn đầu tư­ xây dựng nhà máy malt Bà Rịa, 2007.

- Tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo nâng cao năng lực về sản xuất sạch hơn cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp trung ương, các sở và các doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của Bộ Công Thương.

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

Tất cả mọi người.