Trung tâm Công nghệ hoá học và Môi trường (ECHEMTECH)
12/01/2015 9:24 SA 1348 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ECHEMTECH

Tên cơ quan

Trung tâm Công nghệ hoá học và Môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Trần Mạnh Trí

NR: 8440321

0903943584

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

140/ 2 Trần Huy Liệu, Phường 15  Q. Phú Nhuận,TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại

08-8.440321

Fax

8440321

Email

 

Website

 

Thành lập

413(TC - LHH)

12/7/99

Số đăng ký

632

28/8/99

Cơ quan chủ quản