Trung tâm Công nghệ bảo quản và Môi trường (TSEC)
12/01/2015 9:43 SA 1643 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

TSEC

Tên cơ quan

Trung tâm Công nghệ bảo quản và Môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Đậu Đức Hoà

0903407793

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

C. Thuỷ (PGĐ): 0903461187

Chức vụ

 

Địa chỉ

67A Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại

7152484

Fax

(04) 7152484

Email

bachaipm@hn.vnn.vn

Website

 

Thành lập

187 (TC - LHH)

18/3/02

Số đăng ký

767

23/4/02

Cơ quan chủ quản