Trung tâm Công nghệ bảo quản và Môi trường
28/10/2014 10:49 CH 770 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt TSEC
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ bảo quản và Môi trường
Người đứng đầu Đậu Đức Hoà
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 67A - Phó Đức Chính - Quận Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại 04.37152484
Fax 04.37152484
Email tsec@vusta.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu công nghệ, tư vấn, triển khai dịch vụ trong lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản, phòng trừ mối và sinh vật gây hại; xử lý chất thải, nước sạch và các yếu tố khác tác động đến môi trường.

- Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm các quy trình công nghệ về lĩnh vực bảo quản và môi trường, các trang thiết bị và hoạt chất chuyên ngành.

 

 

- Ứng dụng, triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực tin học chuyên ngành, bảo quản và chế biến nông sản, phòng trừ mối và sinh vật gây hại; xử lý chất thải, nước sạch và các yếu tố khác tác động đến môi trường.

 

 

- Tư vấn, đầu tư, đào tạo kỹ thuật, hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, phòng trừ dịch hại tổng hợp và các vấn đề về môi trường.

 

 

- Nghiên cứu công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật và môi trường.

 

 

Số nhân viên: chính nhiệm: 09        

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Bảo quản nông sản, thực phẩm.

 

 

- Diệt trừ mối.

 

 

- Công nghệ sinh vật trong bảo vệ thực vật và môi trường.

 

 

-  Xử lý các chất thải, nước sạch và các yếu tố tác động đến môi trường.

 

 

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Dự án phòng trừ mối cho Bộ văn hóa - thể thao và du lịch.

 

 

- Dự án bảo quản nông sản thực phẩm.

 

Đề tài/ dự án đơn vị chủ trì thực hiện trong thời gian 5 năm gần đây

 

Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

- Tất cả mọi người.