Trung tâm Công nghệ Y sinh học
28/10/2014 10:49 CH 844 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ Y sinh học
Người đứng đầu  
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 30 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại 0903.791753
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản