Trung tâm Công nghệ Khí sinh học
28/10/2014 10:49 CH 1165 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt BTC
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ Khí sinh học
Người đứng đầu Nguyễn Quang Khải
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 52 - Hẻm 172/46/20 - Âu Cơ - Tổ 13 - Cụm 3 - Phường Tư Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại 04.7197672
Fax 04.7197672
Email khaibtc@yahoo.com
Website biogascenter.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

 

 

Tập hợp, đoàn kết các cán bộ khoa học và công nghệ để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm góp phần xây dựng một ngành công nghệ khí sinh học Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá và thương mại hoá phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao mức sống của nhân dân và xoá đói giảm nghèo.

Nhiệm vụ

- Hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ: thực hiện các dự án nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực khí sinh học; thử nghiệm và sản xuất thử nghiệm tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, vững chắc cho việc phát triển ngành công nghiệp khí sinh học ở Việt Nam.

- Hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ: phản biện về chính sách, thẩm định, đánh giá quy hoạch dự án phát triển, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về tư vấn, thiết kế công nghệ, hướng dẫn thi công, lắp đặt, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, phổ biến, ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm để sản xuất, tham gia thị trường về khí sinh học ở Việt Nam.

 

 

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và các nhiệm vụ khác của đơn vị trong khuôn khổ của pháp luật.

 

 

Tôn chỉ mục đích:

 

Hoạt động phi lợi nhuận để đóng góp cho việc phát triển công nghệ khí sinh học Việt Nam.

Số nhân viên:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

10

 

 

 

1

 

 

9

 

 

       

Trong đó số Nữ

 

 

4

 

 

             

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

10

 

 

 

1

 

 

9

 

 

       

Kiêm nhiệm

 

 

               

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

               

Từ 36-60 tuổi

 

 

   

1

 

 

6

 

 

       

Trên 60 tuổi

 

 

     

3

 

 

       

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

- Môi trường.

-Đào tạo

 

 

-Tư vấn, phản biện

 

 

Chương trình/ dự án đang triển khai

-Thực hiện dự án liên quan đến khí sinh học và tiết kiệm năng lượng quy mô công nghiệp.

-Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khí sinh học quy mô lớn cho chuyên gia Cuba

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

Tất cả mọi người.