Trung tâm Công nghệ Hoá sinh ứng dụng
28/10/2014 10:49 CH 1061 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CABIT
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ Hoá sinh ứng dụng
Người đứng đầu PGS.TS Nguyễn Văn Mùi
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số nhà 14 ngách 195 ngõ 263 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.85873831
Fax  
Email muinv@vnu.edu.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
 

* Lĩnh vực hoạt động chính:

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

-Tư vấn, phản biện xã hội

-Môi trường

-Tư vấn, phản biện

 

-Đào tạo

 

* Mục đich hoạt động: Phi lợi nhuận

* Chức năng, nhiệm vụ:

-Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Hóa-Sinh xác định các hợp chất hữu cơ và vô cơ phục vụ kinh tế xã hội.

-Dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ

-Phân tích chất lượng nông thủy sản, dư lượng các chất độc hại

-Liên kết với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

*Thông tin nhân lực:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

               

Trong đó số Nữ

 

 

               

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

10

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

 

   

1

 

 

2

 

 

Kiêm nhiệm

 

 

5

 

 

   

5

 

 

       

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

               

Từ 36-60 tuổi

 

 

               

Trên 60 tuổi

 

 

               

* Sở trường và thế mạnh:

 

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

 

 

-Môi trường