Trung tâm Công nghệ Hóa học và Môi trường
28/10/2014 10:49 CH 1017 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt ECHEMTECH
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ Hóa học và Môi trường
Người đứng đầu GS. TSKH Trần Mạnh Trí
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực KS. Phan Kim Anh
Chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp
Địa chỉ 140/2 Trần Huy Liệu - P15 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại 08.38440321/ 08.22447005
Fax 08.38440321/ 08.39387325
Email echemtech@hcm.vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

 

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học đã về hưu, tận dụng kiến thức, kinh nghiệm, uy tín trong khoa học và hoạt động xã hội để tổ chức, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực hóa học và môi trường, phục vụ cho sản xuất và đời sống, đồng thời thu hút cán bộ trẻ để giúp đỡ nghề nghiệp cho đội ngũ khoa học già về hưu.
Chức năng, nhiệm vụ
- Tập hợp phát huy tiềm năng của các nhà khoa học công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhằm tổ chức nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực hoá học và môi trường, thử nghiệm sản xuất các sản phẩm và công nghệ mới.
- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực hoá học và môi trường, tạo ra các công nghệ mới và sản phẩm mới cho thị trường.
- Sản xuất và thử nghiệm sản phẩm mới và công nghệ mới thuộc những lĩnh vực kể trên.
- Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hoá học môi trường.
- Đào tạo, thông tin, tư vấn, thiết kế, thẩm định công nghệ và thực hiện các đề án về những lĩnh vực kể trên.
- Liên kết, hợp tác trong và ngoài nước phục vụ cho các hoạt động thông tin khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ về những lĩnh lực kể trên.
Số nhân viên: chính nhiệm: 10               kiêm nhiệm:
Lĩnh vực hoạt động hiện tại
- Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ
- Môi trường
- Tư vấn, phản biện
Chương trình/ dự án đang triển khai
- Xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng ở nông thôn.
- Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật.
- Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất bột giấy.
- Xử lý nước uống sinh hoạt bị nhiễm ASEN.
Đề tài/ dự án đơn vị chủ trì thực hiện trong 5 năm gần đây

Nghiên cứu áp dụng quá trình oxy hóa nâng cao (AOP) để xử lý nước rỉ rác từ công trường rác Gò Cát, TP HCM

Thi công di dời hệ thống xử lý nước thải về khu công nghiệp Hiệp Phước, Quận 7, TP HCM

Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất + sinh hoạt - công suất 100m3/ngày
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công…
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải - công suất 50m3/ngày
Dịch chuyển vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải tới vị trí mới
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công…
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công…
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công…
Xây dựng, cung cấp thiết bị và lắp đặt
Cung cấp, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý; hệ thống xử lý nước thải sơn gỗ 30m3/ngày đêm…
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công…
Lập báo cáo giám sát môi trường
Lập báo cáo giám sát và đo đạc môi trường
Lập báo cáo giám sát và đo đạc môi trường
Cung cấp, lắp đặt trạm xử lý nước thải xeo giấy
Cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải CT Quê Hương 3
Cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải CT Quê Hương 4

 

 

 

 

Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
XD, cung cấp và lắp đặt HT XLNT sản xuất gỗ MDF-CS 50m3/ngày.đêm+lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tự nhiên
Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống XLNT – Công suất 15 m3/ngày.đêm
Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống XLNT wash – Công suất 30 m3/ngày.đêm
Xây dựng, cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống XLNTsản xuất gạch men- Công suất 250m3/ngày.đêm
Tư vấn cung cấp lắp đặt hệ thống XLNT sinh hoạt

 Cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt & sản xuất

Cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải dệt nhuộm
Cải tạo và vận hành lại trạm xử lý nước thải Sheraton
Cung cấp, lắp đặt hệ thống XLNT sản xuất xi mạ
Cung cấp, lắp đặt hệ thống XLNT sản xuất xi mạ
Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống XLNT sinh hoạt cho Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng
Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải giấy
Sửa chữa hệ thống XLNT dệt nhuộm
Tư vấn cung cấp,lắp đặt hệ thống XLNT Xi mạ CT Tam Việt
Xây dựng cung cấp và lắp đặt hệ thống XLNT CT Nolfork
Cải tạo, nâng cấp hệ thống XLNT