Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
28/10/2014 10:49 CH 1138 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CAERI
Tên cơ quan Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
Người đứng đầu GS.TSKHPhạm Văn Lang
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Phòng 301 - Nhà số 54/102, Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.38689889/ 0913213325
Fax  
Email langvcd@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ mục đích

Phục vụ phát triển lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu ứng dụng và thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và thẩm định các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Số lượng nhân viên: chính nhiệm: 6    kiêm nhiệm: 9

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Tư vấn, thiết kê, chuyển giao công nghệ.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Thiết kế, chế tạo máy thu hoạch lúa, thu hoạch mía.

- Máy canh tác cho miền núi, vùng đất dốc.

- Lấy nước tưới cho vùng cao.

- Tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển cơ điện nông nghiệp cho các địa phương.

- Đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin.

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

Tất cả mọi người.