Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe – Phục hồi chức năng
28/10/2014 10:49 CH 852 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CHR
Tên cơ quan Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe – Phục hồi chức năng
Người đứng đầu Hoàng Trung
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại 04.2133960
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam