Trun g tâm môi trường và phát triển Nông thôn (CERD)
24/01/2015 3:32 CH 1374 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CERD

Tên cơ quan

Trun g tâm môi trường và phát triển Nông thôn

Thủ trưởng đơn vị

Lại Thị Ngọc Bích

0904138107

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

49/115, đường Hồng Hà,  Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

37169583

Fax

 

Email

cerd@yahoo.com

Website

 

Thành lập

394/ QĐ-LHH

06/7/10

Số đăng ký

A-928

11/9/10

Cơ quan chủ quản