TT truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ (CISTD)
12/01/2015 9:38 SA 1421 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CISTD

Tên cơ quan

TT truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Mạnh Tuấn

0983248838

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0975522559 (Nga)

Chức vụ

 

Địa chỉ

203-D1, Khu Vĩnh Phúc, Phường Cống Vị, Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại

7610550

0983248838

Fax

 

Email

manhtuan_vtv@yahoo.com.vn

Website

 

Thành lập

545 (TC - LHH)

5/7/01

Số đăng ký

734

6/9/01

Cơ quan chủ quản