TT nghiên cứu và phát triển dân số, xã hội và môi trường (CPSE)
12/01/2015 9:33 SA 1437 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CPSE

Tên cơ quan

TT nghiên cứu và phát triển dân số, xã hội và môi trường 

Thủ trưởng đơn vị

Đặng Nghĩa Phấn

NR: 8583864

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Điện thoại

8.228972

Fax

8228972

Email

 

Website

 

Thành lập

1112 (TC - LHH)

16/11/2000

Số đăng ký

699

29/12/2000

Cơ quan chủ quản