TT nghiên cứu – tư vấn và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng (RCSCH)
12/01/2015 2:31 CH 1899 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RCSCH

Tên cơ quan

TT nghiên cứu – tư vấn và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Trần Huy Thông

0913546881

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

109 G2, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

04.5736417

Fax

04.5736417

Email

 

Website

 

Thành lập

860(QĐ - LHH)

18/10/04

442/QĐ-LHHVN

17/6/2013

Số đăng ký

A- 318

27/12/04

Cơ quan chủ quản