TT nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD)
12/01/2015 9:31 SA 1638 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CIRD

Tên cơ quan

TT nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Ngô Văn Hồng

09035545606

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà A4, Phạm Huy Thông, Làng Khoa học Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

052)684227/684453/

(04)7715690

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

931 (TC - LHH)

8/9/2000

Số đăng ký

681

2/10/00

Cơ quan chủ quản