TT môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD)
12/01/2015 2:32 CH 963 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CECAD

Tên cơ quan

TT môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Lê Diên Dực

0982345698

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0983602468 (Dung)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 12, ngõ 15, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

36254977, 0986239898 (Huệ)

Fax

36254977

Email

 

Website

 

Thành lập

972(QĐ-LHH)

15/11/2004

Số đăng ký

317

27/12/04

Cơ quan chủ quản