TT hợp tác phát triển nguồn nhân lực (C & D)
12/01/2015 2:37 CH 911 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

C & D

Tên cơ quan

TT hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thuý Anh

0912570909

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà 3, ngõ 10, Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

37622318

Fax

37622297

Email

thuyanh@cndvietnam.org.vn, duan@cndvietnam.org.vn

Website

 

Thành lập

530(QĐ-LHH)

18/6/2004

Số đăng ký

A348

29/3/05

Cơ quan chủ quản