TT Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Phụ nữ Dân tộc (TEW)
12/01/2015 9:34 SA 1517 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

TEW

Tên cơ quan

TT Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Phụ nữ Dân tộc

Thủ trưởng đơn vị

Trần Thị Lành

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà A4, Phạm Huy Thông, Làng Khoa học Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

37715690

Fax

(04)7714469

Email

 

Website

 

Thành lập

219 (TC - LHH)

8/4/01

Số đăng ký

522

17/5/01

Cơ quan chủ quản