Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (UNETAR)
12/01/2015 9:17 SA 1261 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

UNETAR

Tên cơ quan

Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới

Thủ trưởng đơn vị

Trần Mạnh Tuấn

NR: 8691889

0913080737

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

8.691889

8699216

Fax

(84-4)8691889

Email

lienhiepncudcnm@vnn.vn

Website

 

Thành lập

336 (TC - LHH)

26/5/1998

Số đăng ký

584

11/8/98

Cơ quan chủ quản