Liên hiệp khoa học sản xuất nước sạch và môi trường
28/10/2014 10:49 CH 988 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UPS
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học sản xuất nước sạch và môi trường
Người đứng đầu Lê Quốc Hùng
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực Nguyễn Hoàng Vũ
Chức vụ Cán bộ
Địa chỉ 16 Nguyễn Gia Thiều - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại 04.39424743
Fax 04.38221979
Email ups@hn.vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam