Liên hiệp Phát triển Nguồn nhân lực và Quản trị Doanh nghiệp
28/10/2014 10:49 CH 1189 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UHDEM
Tên cơ quan Liên hiệp Phát triển Nguồn nhân lực và Quản trị Doanh nghiệp
Người đứng đầu Hồ Hoài Nam
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ P 608, K6, Khu đô thị mới Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại 04.22012170
Fax 04.36524607
Email uhdem@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam