Đoàn Chủ tịch (Nhiệm kỳ VII 2015 - 2020)
09/09/2015 1:20 CH 18968 lượt xem
Cỡ chữ +-

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Khóa VII, Nhiệm kỳ 2015-2020)

Chủ tịch:

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh

Điện thoại:

(04) – 39454026/ 0913233032

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

TS. Phạm Văn Tân

Điện thoại:

(04) – 39454583/ 0913.286.398

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT

TS. Phan Tùng Mậu

Điện thoại:

(04) – 39432207/ 0912.316.346

Phó Chủ tịch

TS. Nghiêm Vũ Khải

Điện thoại:

(04) – 38229845/ 0913.226.161

 

DANH SÁCH

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH UỶ VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

Khóa VII, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Cập nhật đến ngày 01/4/2016)

TT

Họ và tên

Chức danh và Đơn vị công tác

Chức danh trong Đoàn Chủ tịch khóa VII

1.    

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh 

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI

Chủ tịch

2.    

TS. Bùi Thế Đức 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW

Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm)

3.    

TS. Phạm Văn Tân 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

4.    

TS. Phan Tùng Mậu 

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

5.    

TSKH. Nghiêm Vũ Khải

Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI

Phó Chủ tịch (chuyên trách)

6.    

BSCKII, Thầy thuốc ND Nguyễn Thị Thanh Bình

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định

Ủy viên

7.    

ThS. Nguyễn Quyết Chiến

Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Liên hiệp Hội Việt Nam

Ủy viên

8.    

PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư

Chủ tịch Hội KHKT Biển Việt Nam

Ủy viên

9.    

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên

Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Ủy viên

10.     

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam

Ủy viên

11.     

TS. Trần Danh Lợi

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. Hà Nội

Ủy viên

12.     

ThS. Lê Công Lương

Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam

Ủy viên

13.     

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

14.     

ThS. Nguyễn Trần Nam

Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Ủy viên

15.     

CN. Vũ Hữu Nghị

Tổng Biên tập Báo Đất Việt

Ủy viên

16.     

TS. Y Ghi Niê

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đăk Lăk

Ủy viên

17.     

TS. Nguyễn Hữu Ninh 

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển

Ủy viên

18.     

PGS.TS. Trần Quang Quý

Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ủy viên

19.     

TS. Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

20.     

GS.TS. Lê Minh Tâm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

Ủy viên

21.     

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Ủy viên

22.     

CN. Dương Việt Thắng

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau

Ủy viên

23.     

TS. Lê Xuân Thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

Ủy viên

24.     

PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang

Chủ tịch Hội Chăn Nuôi Việt Nam

Ủy viên

25.     

ThS. Hoàng Thị Bình

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng

Ủy viên