Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
05/07/2021 9:19 SA 131 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022

Địa chỉ: số 5 Trần Hưng Đạo, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263-3533247; 0263.3836061

Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Website: www.lienhiephoilamdong.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Phan Văn Phấn

CT

0913.865.216

phanpv@lamdong.gov.vn

2

Thái Văn Long

PCTTT-TTK

0918.525.573

thaivanlong56@gmail.com

3

Trần Minh Châu

PCT-TBKT

0918.438.538

0263.3836.061

chaurtc@yahoo.com

4

Nguyễn Thị Xuân Huyền

CVP

0917.128.882

0263.3533.247 xuanhuyendalat@gmail.com