Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
05/07/2021 9:15 SA 130 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa

Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258-3811158; Fax: 058-3811158

Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com

Website: www.lhhkh.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Bùi Mau

CT

0903.500.306

0258.3561.906

2

Nguyễn Phước Bửu Sơn

PCT-TTK

0977.036.091

npbuuson66@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hòa

PCT

0903.346.218

0258.3811.185

4

Vương Thanh Tùng

Phụ trách VP

0983 870 318

0258.3.811.185

5

Huỳnh Hòa

Chủ nhiệm UBKT

0913.460.098