Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình
05/07/2021 9:12 SA 159 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình

Khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Địa chỉ: số 562 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218-3895902; Fax: 0218-3895902

Email: lhhhoabinh@yahoo.com; lienhiephoihoabinh@gmail.com    

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/email

1

Bùi Văn Thắng

CT

0912.231.877

0218.3895.906

thangbvkhcnhb@gmail.com

2

Bùi Văn Chủm

PCTTT-TTK

039.3380.594

0218.3895.915

buichumkhcn@gmail.com

3

Hà Văn Thắng

PCT

kiêm nhiệm

0913.296.167

hathang263@gmail.com

4

Nguyễn Thành Vinh

PCT

kiêm nhiệm

0913.372.600

vinhnt.khcn@hoabinh.gov.vn

5

Quách Đình Minh

TBKT

0912.541.140

6

Trần Thúy Hà

CVP

0917.234.286

0218.3895.902

hatt.hb@gmail.com

7

Phạm Thị Thu Ngà

PCVP

0987.991.117

0218.3895.902

phamngalhhhoabinh@gmail.com

8

Nguyễn Anh Tuấn

PTB TTPBKT&HT

0976.802.129

0218.3895.915

tuanlhh@yahoo.com.vn