Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp
05/07/2021 9:04 SA 108 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Địa chỉ: 397, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277-3851464; Fax: 0277-3851464

Email: lhhdongthap067@gmail.com

Website: www.lhchkhkt.dongthap.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Lê Minh Hùng

CT

0919.150737

0277.3613456

minhungdt@gmail.com

2

Bùi Hữu Soi

PCT-TBKT

0919.279.512

0277.3858.693

Soilhh067@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thuận

PCT

0918.999.595

nvthuan.snv@gmail.com

4

Trần Thị Lệ Quyên

Phó CVP

0972.543.918

0277.3851.464 maiquyen2211@gmail.com

5

Huỳnh Thị Phương Hiền

PTB

Ban KH & CN

0977.260.196

huynhlhh@gmail.com