Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cần Thơ
05/07/2021 9:57 SA 206 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cần Thơ

Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa chỉ: 39 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292-3830060

Email: vanphonglhh@cantho.gov.vn

Website: www.custa.cantho.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Trần Ngọc Nguyên

CT

0913.817.981

tnnbio@gmail.com

2

Trương Viết Hùng

PCT

0918.625.555

0292.3831102 truongviethung0752@gmail.com

3

Nguyễn Ý Nguyện

PCTTT

0918.804.067

0292.3831.713 ynguyen1957@gmail.com

4

Nguyễn Văn Út

PCT

kiêm nhiệm

0983.974.925

5

Phan Thị Minh Thu

TTK

0918.830.403

phanthiminhthu1958@gmail.com

6

Lê Văn Phong

TBKT

0913.784.353 levanphongct@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Mỹ An

PTB TVPB&GĐXH

0907.430.125 nguyenthimyan85@gmail.com

8

Lê Thị Thúy Kiều

PTB TTPBKT

0986.088.824

lethithuykieu84@g mail.com

9

Lê Thụy Ngọc Hiền

CVP

0909.343.846 ngochienct@gmail.com