Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
28/10/2014 10:49 CH 2019 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa III , nhiệm kỳ 2014-2019)

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại:062-3834163                      Fax: 062-3834163                           

Email: lienhiepkhkt-bt@vnn.vn          Website: vusta.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Lê Văn Tuấn

Chủ tịch

062-3833651

0913899679

2

Lương ThanhSơn

Phó Chủ tịch

062-3829084

0918530280

3

Hồ Trung Phước

Phó Chủ tịch

062-3822520

0918029572

4

Võ Thị Thu Nguyệt

Tổng Thư ký -

Chánh Văn phòng

062-3834163

0918935531

5

Đỗ Vi Thủy

Trưởng Ban thông tin phổ biến kiến thức và hội viên

062-3833024

0935109510