Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
28/10/2014 10:49 CH 2418 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại:0252-3834163 

Fax: 0252-3834163

Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn

Website: www.vusta.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Lương Thanh Sơn

CT

0918.530.280

0252.3833.651

lgthanhson@gmail.com

2

Văn Công Thới

PCT

kiêm nhiệm

0913.7870.88

0252.382.757

thoivc@skhcn.binhthuan.gov.vn

3

Võ Thị Thu Nguyệt

PCT chuyên trách - TB Thông tin PBKT KHCN và Hội viên

0918.935.531

0252.3829.084

nguyet0272@gmail.com

4

Đỗ Vi Thủy

TTK - CVP

0935.109.510

0252. 3834.163

dovithuy@gmail.com

5

Ngô Viết Năng

TB TVPB&GĐXH và phát triển KHCN

0969.517.789

0252.3833.024

ngovietnanglhhbt@gmail.com