Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre
28/10/2014 10:49 CH 2405 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa II, Nhiệm kỳ 2012 – 2017)

Địa chỉ: số 280 đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 075-2211676 – 075-3511205   Fax: 075-3511205

Email: lienhiephoibentre@yahoo.com.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cố Định

ĐT Di động

1

Nguyễn Quốc Bảo

Chủ Tịch

 075-2211676  

2

Lê Văn Phúc

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

075-2211676

0962 742 357

3

Nguyễn Huy Phục

Phụ trách Thông tin Phổ biến Kiến thức, TVPB. GĐXH

075-2211676

0918 948 241

4

Võ Văn Hoanh

Trưởng Ban Kiểm tra  

 

0908404647

5

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chánh Văn phòng

075-3811833

0918353723