Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre
28/10/2014 10:49 CH 2646 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre

Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Địa chỉ: số 11A, Ngô Quyền, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275-2211676 - 0275-3511205  

Email: lienhiephoibentre@yahoo.com.vn

Website: btusta.vn   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Quốc Bảo

CT

0913.886.173

0275.2211.676

ngquocbao57@gmail.com

2

Lê Văn Phúc

PCT-TTK

0962.742.357

0275.2211.676

phucbt09@gmail.com

3

Nguyễn Huy Phục

PCT-TBKT

0918.948.241

0275.2211.676

huyphuclhh2013@yahoo.com.vn

4

Lâm Văn Tân

PCT

kiêm nhiệm

0944.075.886

5

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

UVTV-CVP

0918.353.723

0275.3811.833

nguyet110503@gmail.com