Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh
28/10/2014 10:49 CH 2420 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh

Khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa chỉ: số 25, Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222-3822979                       

Email: khoahockythuat.bn@gmail.com

Website: hkhkt.bacninh.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Bá Thành

CT

0912.734.999

0222.3811.388

nguyenbathanh2710@gmail.com

2

Nguyễn Đức Chính

PCT-TTK

0342.181.389

 0222.3875.143

chinhusta@gmail.com

3

Bùi Thị Minh Nguyệt

PCT-TBKT

0912.259.336

 0222.3875.206

minhnguyetkhd16@gmail.com

4

Nguyễn Dự Thắm

PCVP,

phụ trách VP

0942.101.967

0222.3822.979

thambacninh67@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hồng Hà

Viên chức

0842.236.199

honghah08vt5@gmail.com

6

Nguyễn Ngọc Anh

Kế toán

0982.656.025

0222.3875.929

nguyenngocanh3456@gmail.com

7

Nguyễn Duy Tùng

Viên chức

0912.404.676

tungnd.khcn@gmail.com