Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh
28/10/2014 10:49 CH 2194 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khoá I, Nhiệm kỳ 2011-2015)

Địa chỉ: Số 25, Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-3822979                                         

Email: khoahockythuat.bn@gmail.com                      Website: khoahockythuat.bacninh.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số máy bàn

Số di động

1

Nguyễn Bá Thành Chủ tịch 02413822979  

2

Vương Văn Điểm

Phó Chủ tịch Thường trực

0241-3875206

0912878919

3

Nguyễn Bá Lạc

Phó Chủ tịch

0241-3875207

0913259856

4

Nguyễn Quang Khải

Phó Chủ tịch

0241-3875207

0912769396

5

Nguyễn Đức Chính

Tổng Thư ký

0241-3875143

0989554789

6

Nguyễn Dự Thắm

Phó Chánh Văn phòng

0241-3822979

0942101967

7

Nguyễn Duy Tùng

Phụ trách TVPB

 

0912404676

8

Nguyễn Thị Hồng Hà

Phụ trách TT& PBKT

 

0914760456