Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu
28/10/2014 10:49 CH 2055 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Khoá IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Địa chỉ: 37C, đường Bà Triệu, phường 03, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.   

Điện thoại:  0291.3826101; Fax: 0291.3826101

Email: lhhkhktbl@gmail.com

Website: www.lhhkh.baclieu.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Lâm Thành Đắc

CT

0913.892.625

0291.918.008

lamthanhdac@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Khoa

PCT-TBKT

0913.89.2019

xuankhoa_blu@yahoo.com.vn

3

Phạm Hoàng Minh

PCT

kiêm nhiệm

0913.952.422

minhcnc66@gmail.com

4

Trần Thị Thuý Phượng

TTK-

Ban TTTT&PBKT

0945.795.456

thuyphuong.lhhbl@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thanh Bạch

VP

0989.686.307

0291.3826.101

thanhbach.lhhbl@gmail.com

6

Nguyễn Thị Kim Phượng

Kế toán

0949.840.049

kimphuong.bt1807@gmail.com

7

Lê Thị Hoàng Trang

Ban KHCN, TVPB&GĐXH

0919.620.873

hoangtrangle93@gmail.com

8

Tiêu Trang Thanh

Hội thi, Cuộc thi

0907.116.100

tieutrangthanh1979@gmail.com