Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
28/10/2014 10:49 CH 2744 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

Khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Địa chỉ: tầng 9, nhà B, trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ, tp Bắc Giang,      tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204-3828981; 0204.3824763; 0204.3850349

Email: lienhiephoi@bacgiang.gov.vn

Website: www.busta.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Trương Quang Hải

CT

0973.878.999

haihuybg@gmail.com

2

Nguyễn Hồng Sơn

PCT

0945.389.205

0988.100747

son8177bg@gmail.com

3

Vũ Tấn Phú

PCT

0913.545.179

0204.3555.819

vutanphu.busta@gmail.com

4

Ngô Văn Tâm

TTK-CVP

0982.509.958

0918409.929

0204.3850.349

tambusta@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thủy

TB TVPB

0985.575.737

0204.3850.763

huongthuysgd@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TB Khoa học

0915.465.396

0204.3555.936

honghanh24nv@gmail.com