Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
28/10/2014 10:49 CH 1622 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại/ Fax: 0254-3819171

Email: lhhvungtau@yahoo.com

Website: lienhiephoibrvt.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Trương Thành Công

CT

0913.948.396

0254.3513.834

cong_tt@yahoo.com

conglhhkhktvt@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Nguyện

PCT,

TBKT

0982.282.728

0254.3513.571

ngocnguyenlhhvungtau@gmail.com

3

Hoàng Văn Quý

PCT

0903.727.237

0254.3513.571

quylienhiephoi@gmail.com

4

Phạm Văn Miên

CVP

0833.109.581

0254.3819.171

pvmien@gmail.com