Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
28/10/2014 10:49 CH 2135 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

Khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235-3810273; Fax: 0235-3810273

Email: qnalhh@yahoo.com

Website: www.qnausta.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Hồ Quang Bửu

CT

0913.484.222

 hoquangbuu@quangnam.gov.vn

2

Huỳnh Đức Dũng

PCT-TTK

0936.942.467

02353.608567

dung2100@gmail.com

3

Phan Thị Á Kim

PCT

kiêm nhiệm

0905.926.468

kimkhcnqn@gamil.com

4

Nguyễn Như Chính

TBKT

0914.085.313

dschinhnguyen@gmail.com

5

Nguyễn Văn Trí

CVP

0975.776.224

0235.3810.273

nguyenvantrilhh@gmail.com

6

Hồ Vĩnh Hòa

TB KHCN

0903.583.928

hoakhcnqnam@gmail.com