Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên
28/10/2014 10:49 CH 962 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018)

Địa chỉ: 191 Lê Thánh Tôn, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 057-3814852 - 3819506

Email: lhh@lienhiephoiphuyen.com.vn                      Website: www.lienhiephoiphuyen.com.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số máy bàn

Số di động

1

Nguyễn Hoài Sơn

Chủ tịch

057-3814852

0905900998

2

Nguyễn Minh Song

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

057-3814974

01243687238

3

Huỳnh Đức Thế

Phụ trách văn phòng

057-0814965

0905206824

4

Trần Thị Hồi Hương

Phó trưởng Ban TTPBKT&HV

057-0814965

0983189405

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó trưởng Ban KHCN&TVPB

057-0814963

0933738653