Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn
31/07/2015 9:35 SA 6902 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn

Khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ: tòa nhà 3PAD, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3887.886; Fax: 0281-3887786

Email: lienhiephoibackan@gmail.com; thuydung.thpt@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Hoàng Ngọc Đường

CT

0913.270.276

0209.3887.686 duongubnd@gmail.com

2

Lê Văn Thế

PCT

0983.206.324

0209.3870.822

thelv.kh@backan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên môn

0969.150.217

nguyentuandttn@gmail.com

4

Quách Thị Thùy Dung

VP

0977528.663

thuydung.thpt@gmail.com

­­­­