Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn
31/07/2015 9:35 SA 6629 lượt xem
Cỡ chữ +-

  • Tên Hội: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn _

BAC KAN UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION ( BAUSTA).

  • Địa chỉ: Tòa nhà 3PAD, tổ 5 Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

    Điện thoại: 0281-3887686                              Fax: 0281-3887786

    Email: duongubnd@gmail.com

  • Thông tin của lãnh đạo Liên hiệp Hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

(0281)

Điện thoại di động

1

Hoàng Ngọc Đường

Chủ tịch

0281-3887686

0913270276

2

Nông Thế Diễn

Phó Chủ tịch

0281-3871549

/ 3887886

0912145001

3

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Ban Kiểm tra

0281-3810747

0913249486