Hội Khoa học Kỹ thuật An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Việt Nam
01/07/2021 4:47 CH 225 lượt xem
Cỡ chữ +-

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020

Địa chỉ: P.607, tầng 6, số 99 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024-39429291; Fax: 024-39429291

E-mail: voshavn@gmail.com; Website: www.nilp.vn/vosha

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Vân Trình

CT

0913.220.846

024.38585.6264

2

Đỗ Trần Hải

PCT

0913.211.214

024.3822.2948

3

Trần Mai

PCT

0913.205.394

4

Lê Kế Sơn

PCT

0913.236.140

5

Hà Tất Thắng

PCT

0913.263.724

024.3936.2923

6

Phạm Văn Hải

TTK

0912.506.633

7

Võ Nguyễn Hồng Như

CVP

0948.118.818

024.3942.9291

8

Nguyễn Thắng Lợi

TB KHCN

0913.318.388

9

Nguyễn Ngọc Hoàn

TB Thông tin

tuyên truyền, Huấn luyện

0904.642.269

10

Nguyễn Trinh Hương

TB Đối ngoại

0913.007.284

11

Cao Thanh Lịch

TB Phát triển Tổ chức Hội viên

0903.460.919