Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam
01/07/2021 11:30 SA 244 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam

Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ: số 10, ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa,        thành phố Hà Nội

Email: vanphong@vncold.vn

Website: www.vncold.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Hoàng Văn Thắng

CT

0903.409.241

thanghoangvan59@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Dũng

PCTTT,TTK

0913.225.184

nguyenquocdungvncold @gmail.com

3

Vũ Duy Hường

PCT-CVP

0913.216.527

4

Đan Văn Vân

PTTK

0912.113.160

danvan242@yahoo.com