Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA)
01/07/2021 10:51 SA 438 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA)

Khoá I, nhiệm kỳ 2015-2020

Địa chỉ: Viện Năng lượng, số 6, Tôn Thất Tùng, Hà Nội

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Mai Duy Thiện

CT

0966.569.999

thienmd58@gmail.com

2

Nguyễn Như Chinh

PCT

0913.006.873

chinhmoit@gmail.com

3

Nguyễn Văn Sim

PCT

0913.229.188

nguyenvansim@gmail.com

4

Lê Hội

PCT-TTK

0976.545.919

lehoi198@gmail.com

5

Nguyễn Tài Anh

PCT

0983.718.895

anhnt.p11@gmail.com

6

Đoàn Văn Bình

PCT

0913.564.741

doanbinh.ies@gmail.com

7

Hoàng Tiến Dũng

PCT

0912.185.851

dung_ht@fpt.vn

8

Lê Như Linh

PCT

0903.447.787

linh.ln1@pvgas.com.vn

9

Mai Công Mừng

PCT-CVP

0913.519.301

mungmc@gmail.com

10

Lê Trung Tín

PCT

0913.450.822

phongdientaynguyen@gmail.com

11

Đỗ Đức Quân

PCT

0913.043.259

quandd@moit.gov.vn