Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
06/01/2015 11:01 SA 5170 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

 

Khoá IV, nhiệm kỳ: 2015 - 2020

Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Trụ sở thường trực: số 6/7 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội.

VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh: Số 56/1 đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  024-37566425; Fax: 024-37566425

Email: hunghoang5343@gmail.com; Website:  www.visia.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Kỳ Hình

CT

0913.283.972

 

2

Hoàng Hùng

PCT-TTK

0903.429.726

hunghoang5343@gmail.com

3

Nguyễn Vũ Hải

PCTTT

0913.269.752

4

Đỗ Thái Bình

PCT

0988.864.892

5

Đỗ Thành Hưng

PCT

0913.838.397

6

Phan Tử Giang

PCT

0908.000.246

7

Lương Công Nhớ

PCT

0903.411.365

8

Vũ Mạnh Thắng

PTTK

0912.692.726

9

Đặng Ngọc Xuất

TBKT

0913.233.245

10

Hoàng ngoc Đính

CVP

0989.313.553

11

Vương Chí Dân

PTBT Tạp chí CNTT

0903.417.574