Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa
28/10/2014 10:49 CH 2211 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa
Người đứng đầu KS. Lê Đình Nội
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ số 15 đường Hạc Thành TP. Thanh Hóa
Điện thoại 037.853573
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam/ Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Thanh Hóa