Hội Khoa học Công nghệ Hàng không Việt Nam
06/01/2015 11:25 SA 6100 lượt xem
Cỡ chữ +-

HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Địa chỉ: 200/10/5 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024-38726335

Email: vanphong@vaast.org.vn; Website: www.vaast.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Trần Quang Châu

CT

090.3408.225

chautq@vaast.org.vn

2

Đỗ Nguyên Khoát

PCT
 

0913.254.249

donguyenkhoat169@gmail.com

3

Bùi Quang Vinh

PCT

0903.455.677

vinhbui30@gmail.com

4

Nguyễn Văn Lý

PCT

0902.014.015

vienhangkhong2008@gmail.com

5

Phạm Doãn Hồng

PCT

0903.437.147

doanhongph@gmail.com

6

Nguyễn Đình Công

PCT

0936.451.963

0985.671.963

ndcong1963@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Hải Hằng

PCT

toipv@yahoo.com

8

Phạm Văn Tới

PCT

hangnh@vaa.edu.vn

9

Đỗ Hồng Trường

PTTK

truong_dh@yahoo.com