Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam
06/01/2015 10:45 SA 3519 lượt xem
Cỡ chữ +-

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2021

Địa chỉ: số 149, Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-353.313.86; Fax: 024-3533.1386                    

Email: hoibvtvvn@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Phạm Thị Vượng

CT

0912.011.940

thetruongthanh@yahoo.com

2

Nguyễn Thơ

PCT

0913.900.376

nguyenthocratt@gmail.com

3

Nguyễn Văn Vấn

PCT-TTK

0912.630.724

024.3533.1386

van.vaas@gmail.com

4

Nguyễn Kim Vân

PCT

0907.406.899

024.3533.1386

nkvan2016@gmail.com

5

Hoàng Trung

PCT

0913.034.845

024.3851.1388

hoangtrung.bvtv@mard.gov.vn

6

Nguyễn Văn Liêm

PCT

0912.624.252

024.3838.8736

nguyenvanliem@yahoo.com

7

Lê Văn Thiệt

PCT

0913.871.696

028.3829.4568

thietlv.bvtv@mard.gov.vn

8

Nguyễn Duy Hồng

TBKT

0912.437.604

hong8658@gmai. com