Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam
28/10/2014 10:49 CH 5261 lượt xem
Cỡ chữ +-

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM

Khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Địa chỉ: Tầng 8, 205 Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại: 024-38464489

Email: vinafosa.attp@gmail.com

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Phan Thị Kim

CT

0913.039.001

2

Trần Quang Trung

PCTTT

0904.329.955

hangdk@yahoo.com

3

Phạm Thị Tố

PCT, TBKT

0913.235.487

4

Nguyễn Công Khẩn

PCT

0913.235.290

5

Trịnh Sỹ

PCT

0913.307.992

6

Phạm Thị Ngọc

CVP

0915.247.896

phamngocthanhtra@yahoo.com.vn

7

Nguyễn Thị Thuận

PCVP

0989.199.368