Hội Đông y VN
06/01/2015 8:55 SA 2932 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Đông y VN

Khoá XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Địa chỉ: 19 Tông Đản, Hà Nội

Điện thoại: 024-38253006

Fax: 024-39359067

Email: dongyvietnam@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Đậu Xuân Cảnh

CT

0983.569.689

xuancanhvh@gmail.com

2

Đỗ Thế Lộc

PCT

0935.686.668

dothelocdy@gmail.com

3

Nguyễn Đình Thục

UVTT-TTK

0913.058.849

thucdongyvietnam@gmail.com

4

Phí Công Minh

PCVP

0120.950.830

minh.tiger@gmail.com

5

Nguyễn Trường Minh

KTT

0912.296.689

minh.dongy@yahoo.com.vn

6

Trần Thị Tới

TB kinh tế

0983.373.486

toidoctor@gmail.com