Hội Đông y VN
06/01/2015 8:55 SA 2637 lượt xem
Cỡ chữ +-

Khoá XII, Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Địa chỉ: 19 Tôn Đản, Hà Nội

Điện thoại: 04-38253006                           Fax: 04-39359067

Email: minh_coi36@yahoo.com.vn         
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

1

Trần Văn Bản  

Chủ tịch

0912285096

2

Nguyễn Nhược Kim

Phó Chủ tịch  

0913308883