Hội Chăn nuôi Việt Nam
28/10/2014 10:49 CH 2892 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Địa chỉ: 73 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024-38691511; Fax: 024-38691511

Email: vanphong@hoichannuoi.vn

Website: www.hoichannuoi.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Đăng Vang

CT

0903.424.906

ndvang@gmail.com

2

Đoàn Xuân Trúc

PCTTT

0913.215.991

doanxuantruc@gmail.com

3

Nguyễn Quốc Đạt

PCT

0913.247.511

ttnc2000@gmail.com

4

Nguyễn Xuân Dương

PCT

0913.002.656

xuanduongcnn@gmail.com

5

Nguyễn Văn Hưng

PCT

0903.580.521

6

Nguyễn Tất Thắng

TTK

0913.229.218

thangnt49@gmail.com

7

Lê Thị Tuyết Lan

Kế toán

0868.090.376

letuyetlan2003@gmail.com

8

Nguyễn Văn Đức

PTBT Tạp chí KHKTCN

0986.422.026

vanduc48@gmail.com