Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
06/01/2015 9:33 SA 2859 lượt xem
Cỡ chữ +-

 

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Địa chỉ: Tầng 9, Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Tel: 024-3942 0280;       Fax: 024-3942 0279

Email: vn@vacne.org.vn;  Website: www.vacne.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại , Email

1

Nguyễn Ngọc Sinh

CT

0913.210.914

vn@vacne.org.vn

2

Phạm Ngọc Đăng

PCT

0912.371.876

phamngocdang37@gmail.com

3

Đặng Huy Huỳnh

PCT

0916.006.099

vn@vacne.org.vn

4

Trần Hiếu Nhuệ

PCT

0913.378.098

tranhieunhue@gmail.com

5

Đặng Kim Chi

PCT

0913.038.067

nguyenluankimchi@gmail.com

6

Lê Văn Thăng

PCT

0913.496.161

thanghue56@gmail.com

7

Phùng Chí Sỹ

PCT

0903.905.112

entecvn.pcsy@gmail.com

8

Trần Văn Miều

PCT

0913.218.056

tranmieu288@gmail.com

9

Nguyễn Đình Hoè

TTK

0985.502.602

nguyendinhhoe2003@yahoo.com

10

Lê Bắc Huỳnh

TTK

0913.223.866

lebachuynh1949@gmail.com

11

Phạm Văn Sơn

TTK

0969.999.828

sosenvironment1@gmail.com

12

Phạm Thị Bích Thủy

PCVP

0983.761.714 pbichthuy1809@gmail.com