Hội Bảo vệ TNMT VN
06/01/2015 9:33 SA 2419 lượt xem
Cỡ chữ +-

Nhiệm kỳ đại hội hiện tại: Khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

Địa chỉ Văn phòng Hội: Tầng 9, Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84 4) 3942 0280;   Fax: (84 4) 3942 0279,

Emai: vn@vacne.org.vn;          Website: www.vacne.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

ĐT Di động

1

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Chủ tịch

04.39420280

0913210914

2

GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch Hội;

Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng

04.3624 8576

0912371876

3

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch Hội;

Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam

04.37664517

0916006099

Ông Nguyễn Điểu

Phó Chủ tịch

0511.3827069

0913403017

GS.TS. Lâm Minh Triết

Phó Chủ tịch

08.9844443

0903951051

GS.TS. Bùi Cách Tuyến

Phó Chủ tịch

 

0907995559

7

PGS.TS. Nguyễn Đình Hoè

Tổng thư ký phụ trách chung

Trưởng ban Phản biện xã hội

04.38542506

0985502602

8

PGS. TS Lê Bắc Huỳnh

Tổng thư ký phụ trách phía Bắc

Trưởng ban Kiểm tra

 

0913223866

9

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

Tổng thư ký phụ trách phíaNam

 

0903.905112

10

GS.TS. Đặng Kim Chi

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật

 

0913038067

11

Ông Nguyễn Ngọc Khôi

Trưởng ban Phát triển nguồn lực

04.6290 1688

 

12

TS. Trần Văn Miều

Trưởng ban Truyền thông môi trường

 

0913 218 056

13

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

Trưởng ban Cộng đồng bền vững

 

0913 378 098

14

TS. Lại Minh Hiền

Chánh Văn phòng

 

0913037231