Người luôn tâm huyết phát triển Liên hiệp Hội địa phương
22/10/2019 9:28 SA 226 lượt xem
Cỡ chữ +-

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình hiện là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định. Với cương vị và trách nhiệm của người đứng đầu, bà đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh đã tập trung kiện toàn, củng cố các Hội thành viên, phát triển và nâng cao chất lượng công tác hội.


Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định

Tong gần một thập kỷ gắn bó với công tác hội, Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình luôn quan tâm hỗ trợ các Hội thành viên củng cố tổ chức bộ máy, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các hội thành viên đạt kết quả tốt; phát triển thêm được 6 hội và đơn vị trực thuộc, đến năm 2019 có 32 đơn vị là thành viên của Liên hiệp Hội. Đây chính là lực lượng trí thức quan trọng luôn đi đầu trong việc tuyên truyền phổ biến, ứng  dụng  kiến thức khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, góp phần tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới  trong thực tiễn sản xuất và đời sống; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Đảng đoàn Liên hiệp Hội  đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các nội dung cần triển khai, tổ chức thực hiện, nhất là việc tập hợp đội ngũ cán bộ KH&KT thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ - UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội khóa IV Liên hiệp Hội đề ra.

Bà cùng Liên hiệp Hội đã rất nỗ lực, chủ động đăng ký, đề xuất với tỉnh để được giao tư vấn phản biện hàng chục các chương trình, dự án phát triển KT-XH; nội dung tư vấn, phản biện khá rộng, trên nhiều lĩnh vực KT-XH, trong đó tập trung các vấn đề lớn có tầm vĩ mô như các qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, qui hoạch phát triển ngành, các đề án, dự án tính chất chuyên môn sâu, có tác động trực tiếp đến người dân, môi trường… qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếng nói, vị thế  của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đối với địa phương.

Với vai trò người đứng đầu tổ chức hội của địa phương, bà ý thức công tác hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống phải được Liên hiệp Hội và các hội thành viên chú trọng, qua các năm hoạt động này đã chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật. Hàng năm đều có nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở tới cấp Nhà nước được Liên hiệp Hội, hội thành viên và các tổ chức khoa học chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tập trung vào nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo... Trong nhiệm kỳ qua, có 7 đề tài cấp tỉnh do Liên hiệp Hội thực hiện, trong đó 03 đề tài đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc, 03 dự án do Quĩ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ có tính ứng dụng tốt và 03 đề tài đang tiếp tục triển khai; Nhiều cán bộ KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội có trình độ cao, một số đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu tại các đề tài, dự án do các hội thành viên thực hiện

Bản thân hàng năm, bà đãcùng Liên hiệp Hội và các hội thành viên triển khai  nhiều đề tài nghiên cứu với vai trò chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tập trung vào nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo...

Tôn vinh trí thức là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Liên  hiệp Hội, trong nhiệm kỳ hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, có sức lan tỏa cao. Liên hiệp Hội đã chủ trì tổ chức và tham gia nhiều cuộc thi, hội thi, giải thưởng, như Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Tôn vinh trí thức tiêu biểu...

Là một trong những hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ qua, bà đã cùng Liên hiệp Hội đã chủ động chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa học và Công nghệ” của tỉnh 2 năm/1 lần và tổ chức 2 lần tôn vinh trí thức nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (lần thứ nhất năm 2016 tôn vinh 34 trí thức, lần thứ hai năm 2018 tôn vinh 62 trí thức).

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (STKT): UBND tỉnh đã giao cho Liên hiệp Hội là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành liên của tỉnh triển khai thực hiện, tổ chức Hội thi STKT tỉnh Bình Định định kỳ 2 năm/1 lần. Trong 5 năm (2013-2018), tổ chức được 3 Hội thi với 205 giải pháp đăng ký tham gia, trong đó có 99 giải pháp đạt giải. Các lĩnh vực hội thi gồm: Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông; Cơ khí - Tự động hóa - Năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp - Bảo vệ môi trường; Y - Dược; Giáo dục - Đào tạo. Các giải pháp xuất sắc qua Hội thi cấp tỉnh được Liên hiệp Hội đề cử tham dự Hội thi STKT toàn quốc, năm 2016 đạt 1 giải ba, đặc biệt năm 2017 đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích, là một trong những tỉnh, thành phố được đánh giá đạt thành tích cao trong các hội thi toàn quốc. 

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: Đây là sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho lứa tuổi học đường, tổ chức hàng năm, được phát động lần thứ nhất vào năm 2014. Cuộc thi do Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Sở KH&CN được đông đảo học sinh các cấp tham gia, qua đó phát huy tiềm năng và tính sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng. Có nhiều ý tưởng, giải pháp, mô hình hay được phát hiện, đánh giá cao, tập trung vào các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, phần mềm tin học… Số lượng và chất lượng các đề tài dự thi tăng lên đáng kể, lần thứ 2 (2015) có 29 đề tài (ý tưởng) tham dự thi và đạt 27 giải thưởng; lần thứ 3 (2016) và 4 (2017) đều có 45 đề tài dự thi với 33 giải thưởng; lần thứ V (2018) có 53 đề tài dự thi với 43 giải thưởng được trao, trong số đó đã có 7 đề tài đạt giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 và 12, 13, 14 gồm 2 giải nhì, một giải ba và 4 giải khuyến khích.

Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, bà cùng Liên hiệp Hội đã chủ động khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, các giải pháp tốt tham gia dự thi Giải thưởng KH&CN Việt Nam. Năm 2016 tỉnh đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích, năm 2017 đạt 1 giải Ba và 1 giải khuyến khích. Đồng thời để hưởng ứng phong trào thi đua của trí thức cả nước, trong các năm qua, Liên hiệp Hội đã bình chọn và giới thiệu 02 trí thức tiêu biểu của tỉnh để Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh tại Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu KH&CN toàn quốc (năm 2016 và 2017) và phối hợp với MTTQ VN tỉnh, Sở KH&CN tuyển chọn, giới thiệu đề tài, dự án có chất lượng, đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi để đề xuất tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2016, 2017 và 2018.

Với vai trò người đứng đầu và chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, bà đã chỉ đạo và trực tiếp triển khai nhiều hoạt động, như:  Bản tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp Hội với 6 số/năm, 700 bản/kỳ, trong nhiệm kỳ đã xuất bản được 27 số; Trang tin điện tử (Bidiusta.vn) hoạt động đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội và các hội thành viên rất đa dạng, phù hợp với điều kiện hoạt động, đối tượng cụ thể. Nhiều hội thành viên đã tổ chức khá tốt công tác phổ biến kiến thức, tập huấn, đào tạo, hội thảo chuyên ngành, tổ chức mạng lưới cộng tác viên… để phổ biến, cập nhật thông tin, kiến thức KH-KT đến tận cơ sở nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho hội viên, giúp người lao động nắm bắt được tiến bộ KH-KT áp dụng vào sản xuất và đời sống, tích cực tham gia các hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo…

Bà đã cùng Liên hiệp Hội đã chủ động hoặc phối hợp với cơ quan liên quan mời nhiều nhà khoa học đầu ngành trong nước đến tỉnh nói chuyện chuyên đề về Công nghệ sinh học, Hội nhập quốc tế và công nghệ 4.0, An toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình Biển Đông... cho đông đảo đội ngũ trí thức; đặc biệt với sự giúp đỡ, giới thiệu của GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, đã phối hợp với Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) và Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức thành công các buổi giao lưu, nói chuyện của các giáo sư quốc tế, các nhà khoa học đạt giải Nobel nhân dịp sự kiện Gặp gỡ Việt Nam hàng năm tại Quy Nhơn. Thông qua các buổi giao lưu đã tạo sự hứng khởi, lạc quan, cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như tiếp thêm lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho giới trí thức tỉnh nhà, nhất là cho thanh thiếu niên, học sinh.

Với trách nhiệm là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Bà đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Tại các cuộc họp của Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Trung ương, bà có những đóng góp, phát biểu cho các hoạt động chung của Liên hiệp Hội. Tham gia các hoạt động của LHH VN khi được mời :  gặp gỡ Nhân sĩ Trí thức hàng năm của Trung ương đảng và Chính phủ...Được phân công phụ trách các tỉnh Nam trung bộ, tích cực phối hợp cùng các Liên hiệp Hội địa phương tổ chức nhiều hội thảo, ký kết hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh...

Các đề tài, dự án mà bà đã chủ trì như  “Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung; rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định” năm 2014- 2016; Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho cộng đồng, nhằm duy trì sản xuất lúa hiệu quả, hạn chế tình trạng hoang hóa đất trồng lúa trong điều kiện nhiễm mặn gia tăng vì nước biển xâm nhập sâu do tác động của biến đổi khí hậu ở vùng ven đê Đông tỉnh Bình Định (năm 2014  2017) đã mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế xã hội.  Ngoài ra, bà đã tham gia “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tỉnh Bình Định” (năm 2015 – 2017) được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Với những cống hiến của mình, bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình đã vinh dự nhận Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” (2010); Huân chương Lao động hạng II (thành tích khen đến 2010); Bằng khen UBND tỉnh năm 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010, 2015, Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam : 2014, 2016, 2017, 2018 Và nhiều bằng khen khác.

Tác giả bài viết: PV.