Kỹ sư Phạm Huy Thụy – 23 năm say mê với công tác Hội
24/11/2019 2:06 SA 382 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Vĩnh Phúc. Trong thời gian gắn bó với công tác hội suốt 23 năm qua, ngoài nhiệm vụ là thường trực của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường ông còn là Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Trung tâm ứng dụng kỹ thuật sinh học (LHHVN), Giám đốc Trung tâm tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật (LHHVP). Các cương vị công tác ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Hội nghị BCH tỉnh Vĩnh Phúc 5/2019

Trong công tác, bản thân Kỹ sư Phạm Huy Thụy vừa đề xuất vừa trực tiếp triển khai các nhiệm vụ của Hội như: Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ môi trường, đề xuất và trực tiếp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học. Tham gia cùng với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phong trào công nhận các cây di sản.  Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc đã có 05 xã có cây di sản được công nhận. Bảo đảm thông tin báo cáo với các cơ quan chức năng và các Hội ở trung ương và tỉnh.

Trong các nhiệm vụ của Hội Kỹ sư Phạm Huy Thụy luôn chủ động, bám sát các nội dung công tác, gắn hoạt động của Hội với phong trào của tỉnh. Tranh thủ mối quan hệ với các cơ quan của tỉnh và trung ương. Luôn luôn trau dồi, tìm hiểu những kiến thức trong lĩnh vực của từng hội cũng như của trung tâm. Được sự tín nhiệm của các hội viên, bản thân ông luôn phát huy sáng kiến triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. Đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng 04 Bằng lao động sáng tạo.

Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, ông luôn cùng BCH hội phát huy thế mạnh của mình trong việc tham mưu, đề xuất các cơ quan chức năng ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2025.

Để hoạt động của hội được hiệu quả hơn, ông đã  tham mưu Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau: Tiếp tục đôn đốc, tuyên truyền vận động các các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, chuẩn bị công tác xét duyệt, chấm các giải pháp dự thi, tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải; Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông, Chi cục môi trường, Chi cục dân số, tổ chức các lớp tập huấn về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, các bộ luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… tới các hội viên và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh; Chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật nhiệm kỳ IV; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội còn lại trong năm 2019.

Ghi nhận những đóng góp của Kỹ sư Phạm Huy Thụy trong thời gian qua ông đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý như: năm 2015 ông nhận  Bằng khen của Hội chăn nuôi Việt Nam,  Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, Bằng khen của Bộ Tài nguyên & MT, Bằng khen của Bộ NN&PTNT, Bằng khen của LH các Hội KH & KT VN; Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; năm 2016 ông nhận Bằng khen của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam ; năm 2017 ông nhận Bằng khen của Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Bằng khen của Bộ NN&PTNT, Bằng khen của Hội thú y Việt Nam; năm 2019 ông nhận Bằng khen của Hội Chăn nuôi Việt Nam, Bằng khen của Hội Bảo vệ Thiên nhiên & MT Việt Nam…

Tác giả bài viết: PV.